آرزو کن و حالا بیا خاموشم کن

درخواست حذف این مطلب

میگفت هر آدم سالمی قبل 25 سالگی حداقل یک بار به خود کشی فکر میکنه

حالا که روی دیوار 18 سالگی ام دارم فکر میکنم که

برای من تا حالا چند بار شده؟!